Полезные видеоуроки

9 февр. 2016 г.

9. klass Kehaline kasvatus Arvestus9. klass
Kehaline kasvatus III periood

Hindamise reeglid ja koondhinde väljapanek.

1.Arvestusel hinnatakse iga ülesaannet eraldi, peale seda pannakse koondhinne.

2. Praktilisi harjutusi hinnatakse 5-pallise skaala järgi.

Kergejõustik
1. Sprindi eelsoojendusharjutused. Ringteatejooks.
2. Kestvusjooks.
3. Kaugushüppe eelsoojendusharjutused. Kaugushüpe täishoolt paku tabamisega.
4. Pallivise hoojooksult
5. Kuulitõuke soojendusharjutused. Kuulitõuge.


Jalgpall/maahoki       
1. Jalgpalli/maahokitehnika elementide täiustamine erinevate harjutuste ja kombinatsioonidega. Test.


Võrkpall
1. Võrkpalli tehnika elementide täiustamine erinevate harjutuste ja kombinatsioonidega.Test.


Комментариев нет:

Отправка комментария