Полезные видеоуроки

9 февр. 2016 г.

12.klass Kehaline kasvatus Arvestus
Hindamise reeglid ja koondhinde väljapanek.

1.Arvestusel hinnatakse iga ülesaannet eraldi, peale seda pannakse koondhinne.

2. Teoreetilisi ja praktilisi küsimusi hinnatakse 5-pallise skaala järgi.

Teadmised spordist ja  liikumisviisidest:

1. Erinevate spordialade võistlusmäärused: pesapall või  frisbi. Kohtunikutegevus erinevatel spordialadel.
2. Mida võin õppida Eesti  olümpiavõitjatelt?


Kergejõustik

1. Kergejõustikualade kasutamine kehaliste võimete (vastupidavus, jõud, kiirus) ja nende arendamiseks.
2. Kergejõustikualade tehnika täiustamine ja kinnistamine.
1) kiir- ja kestvusjooks;
2) kaugushüpe;
3) kuulitõuge;

Jalgpall/maahoki    

Jalgpalluri (maahokimängija) individuaalne ettevalmistus ja oma tugevate külgede arendamine. Tehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide ja mängusituatsioonide kaudu, mängides 4 : 4, 5 : 5, 6 : 6. Jalgpall kui liikumisharrastus.


Võrkpall
1. Suunatud palling ja pallingu vastuvõtt
2. Ülalt sööt hüppelt ette ja taha.
3. Tehnika täiustamine erinevate kombinatsioonide ja mänguliste situatsioonide kaudu.
4. Õpitud tehnikaelementide kasutamine mängus.
5. Ründe- ja kaitsemängu taktika.
6. Rannavõrkpalli tutvustamine.
7. Kohtunikutegevus võrkpallis.

Комментариев нет:

Отправка комментария