Полезные видеоуроки

9 февр. 2016 г.

11.klass Kehaline kasvatus III periood ARVESTUSHindamise reeglid ja koondhinde väljapanek.

1.Arvestusel hinnatakse iga ülesaannet eraldi, peale seda pannakse koondhinne.

2. Teoreetilisi ja praktilisi küsimusi hinnatakse 5-pallise skaala järgi.

Teadmised spordist ja  liikumisviisidest:
1. Sportimise/liikumise iseseisvaks harrastamiseks vajalikud teadmised,  alavaliku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja vormid.
2. Minu eeskuju spordis ja elus

Kergejõustik
1. Kergejõustikualade kasutamine kehaliste võimete (vastupidavus, jõud, kiirus) ja nende arendamiseks.
2.  kiir- ja kestvusjooks. Test
2) kaugus- ja/või kõrgushüpe; Test.
3) kuulitõuge Test.

Jalgpall/maahoki    

Jalgpalluri (maahokimängija) individuaalne ettevalmistus ja oma tugevate külgede arendamine. Test

Võrkpall  – Test.

1. Suunatud palling ja pallingu vastuvõtt
2. Ülalt sööt hüppelt ette ja taha.
3. Kohtunikutegevus võrkpallis.

Комментариев нет:

Отправка комментария