Полезные видеоуроки

25 мая 2013 г.

KEHALISE KASVATUSE EKSAMITÖÖ 2012-2013 ÕPPEAASTA

1. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele, kehalise koormuse mõju organismile.
2. Võrkpallivõistluste korraldamine koolis. Võistlusmäärused.
3. Sportimise/liikumise iseseisvaks harjutamiseks vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja vormid.
4. Võrkpalli määrused.
5. Olümpialiikumise põhimõtted.
6. Korvpalli võistlusmäärused.
7. Kehalise koormuse planeerimine. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine.
8. Kõrgus-ja kaugushüppe võistlusmäärused.
9. Kehaliste harjutuste mõju inimese tervisele. Hügieeninõuded ja karastamise põhiprintsiibid.
10. Harrastusjooks. Jooksutempo valimine. Harrastusspordi üritused.
11. Enesekontroll. Südamelöögi sagedus puhkuse, koormuse ja taastusperioodi ajal.
12. Heidete võistlusmäärused.
13. Rahvusvahelised, vabariiklikud, linna-ja kooli võistlused.
14. Kergejõustik (lühi-ja keskmaajooksu võistlusmäärused, 4 x 100m teatejooks).
15. Eesti sportlaste osalemine Olümpiamängudel ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.
16. Saalihoki võistlusmäärused.
17. Antiikolümpiamängud.
18. Sportliku treeningu põhimõtted ja meetodid.
19. Traumade vältimine. Esmaabi enimlevinud traumade korral.
20. Kaasaegsed olümpiamängud
21. Sprinteri soojendus, näidata jooksu-ja üldarendavaid harjutusi (ÜKE).
22. Võrkpall (söödud, pallingud ja vastuvõtt).
23. Korvpalli tehnika elemendid (põrgatamine takistuste vahel, söödud ja visked).
24. Kuulitõuke tehnika. Kuulitõuke võistlusmäärused ja praktiline sooritamine.
25. Akrobaatika kombinatsiooni koostamine. Elementide õppimise metoodika ja ohutustehnika tunnis.
26. Ettevalmistavad jooksuharjutused hüpeteks, hoojooksu valik, hüppetehnika demonstratsioon. Kaugushüpe.
27. Painduvuse arendamise metoodika. Painduvusharjutused ja testimine.
28. Käsipall (söödu-, püüdmise-ja visketehnika).
29. Kaugushüppe tehnika.
30. Võrkpall (palling, vastuvõtt, ründelöök).
31. Palliviske tehnika.
32. Korvpall. Visketehnika, vabavisked.
33. Hüpped hüpitsaga. 4x 10m süstikjooks (klotsijooks).
34. Võrkpalluri soojendus.
35. Cooperi test.
36. Korvpall. Palli põrgatamine takistuste vahel kiirusele, kahelt sammult pealevise).
37. Freesby ja kooli pesapalli võistlusmäärused.
38. Test – rippes käte kõverdamine. Paigalt kaugushüpe.
39. Korvpall (palli püüdmise, põrgatamise ja söödu õpetamine).
40. Jõuharjutused. Näidata erinevatele lihasgruppidele mõjuvaid harjutusi.

Комментариев нет:

Отправка комментария