Полезные видеоуроки

28 мая 2014 г.

Arvestus 11.kl

Teoreetilised teadmised
1. Teadmised kehalise aktiivsuse mõjust inimese tervisele.
2. Võrkpallivõistluste korraldamine koolis. Võistlusmäärused.
3. Sportimise/liikumise iseseisvaks harjutamiseks vajalikud teadmised: ala valiku põhimõtted, treeningu põhiprintsiibid, vahendid, meetodid ja vormid. 
4. Võrkpalli määrused.
5. Enesekontroll iseseivalt treeningul. Oma treenituse hindamine.
6. Korvpalli võistlusmäärused.
7. Kehalise koormuse planeerimine. Enesekontroll iseseisval treeningul. Oma treenituse hindamine.
8. Kõrgus-ja kaugushüppe võistlusmäärused.
9. Kehaliste harjutuste mõju inimese tervisele. Hügieeninõuded ja karastamise põhiprintsiibid.
10. Harrastusjooks. Jooksutempo valimine. Harrastusspordi üritused. 
11. Enesekontroll. Südamelöögi sagedus puhkuse, koormuse ja taastusperioodi ajal.
12. Heidete võistlusmäärused.
13. Rahvusvahelised, vabariiklikud, linna-ja kooli võistlused.
14. Kergejõustik (lühi-ja keskmaajooksu võistlusmäärused, 4 x 100m teatejooks).
15. Kohtuniku tegevus kergejõustikus.
16. Saalihoki võistlusmäärused.

Комментариев нет:

Отправка комментария