Полезные видеоуроки

28 мая 2014 г.

Arsestus 11.kl

Praktilised küsimused
1. Sprinteri soojendus, näidata jooksu-ja üldarendavaid harjutusi (ÜKE).
2. Võrkpall (söödud, pallingud ja vastuvõtt).
3. Korvpalli tehnika elemendid (põrgatamine takistuste vahel, söödud ja visked).
4. Kuulitõuke tehnika. Kuulitõuke võistlusmäärused ja praktiline sooritamine.
5. Keregejõustikualade kasutamine kehaliste võimete (vastupidavus, jõud ja kiirus) arendamiseks.
6. Ettevalmistavad jooksuharjutused hüpeteks, hoojooksu valik, hüppetehnika demonstratsioon. Kaugushüpe.
7. Painduvuse arendamise metoodika. Painduvusharjutused ja testimine.
8. Käsipall (söödu-, püüdmise-ja visketehnika).
9. Kaugushüpe tehnika. Kaugushüpe test: P-4.40-4.20-360, T -3.80-3.60-3.00
10. Võrkpall (palling, vastuvõtt, ründelöök).
11. Jalgpalluri individuaalne ettevalmistus ja oma tugevate külgede arendamine.
12. Korvpall. Visketehnika, vabavisked.
13. Hüpped hüpitsaga. 4x 10m süstikjooks (klotsijooks).
14. Võrkpalluri soojendus.
15. Cooperi test.
16. Korvpall. Palli põrgatamine takistuste vahel kiirusele, kahelt sammult pealevise).

Комментариев нет:

Отправка комментария