Полезные видеоуроки

20 дек. 2009 г.

Saalihoki lihtvariani (lihtsaalihoki) reeglid / Правила мини-зального хоккея

1. Reeglid sobivad kasutamiseks mittetäismõõdulistes koolide, klubide jm spordisaalides.
2. Väljakul on samaaegselt väravavaht ja 3- 5 väljakumängijat sõltuvalt väljaku suurusest. Vahetused toimuvad vabalt mängu katkestamata.
3. Mänguaeg on tavaliselt 2 x 10 min., 3 x 10 min., 2 x 15 min. või 2 x 20 min. Mängu viimased 2 minutit on "puhas" aeg.
4. Väljakuks on kogu kasutada olev pind. Pinkide jm. abil piiratakse raskesti mängitavad kohad.
5. Värava suurus on minimaalselt 105- 110 x 90 cm (laius ja kõrgus). Värava ees on väravaala, kus väravavaht võib puudutada palli käega. Väravavaht kannab kaitsemaski ja mängib ilma kepita. Väravaala ametlikud mõõdud on 4 x 5 m, mida väljaku ja värava suurust arvestades võib vajadusel proportsionaalselt vähendada (värava ametlikud mõõdud on 160 x 115 cm).
6. Mängukepiks peab olema saalihokikepp. Pallina kasutatakse saalihokipalli.
7. Mängu alustatakse keskpunktist, kusjuures kumbki võistkond on oma väljakupoolel. Samuti toimitakse ka värava saavutamise järgselt. Lahtilöögi ("pooleks palli") puhul asetatakse pall väljakul soovitud kohale. Lahtilööki sooritavad mängijad asetsevad vastakuti, kummagi jalad ühel joonel ja kepid kummalgi pool palli. Mängida võib pärast vilet.
8. Värav loetakse, kui pall on kepiga löödud täielikult üle väravajoone või see on omavärav.
9. Kui pall lüüakse väljaspoole väljakut, sooritab sisselöögi 1 m kauguselt väljaku äärest meeskond, kes ei löönud palli välja.
10. Jalaga võib palli suunata iseenda, mitte kaasmängija kepile. Palli puudutamine jalaga järjest üle ühe korra on keelatud.
11. Vabalöögist ja sisselöögist võib palli lüüa otse väravassse. Vastasmängija peab olema vähemalt 3 m kaugusel.
12. Kui võistkond mängib vähemuses ja tema vastu saavutatakse värav, lõpeb vähemuses mängimist põhjustanud 2 min. karistus.
13. Tahtlik mängimine pea või käega on keelatud.
14. Mängija ei või tõsta keppi põlvetasemest kõrgemale. Palli ei või mängida põlvetasemest kõrgemalt ei kepi, jalaga ega hüpates.
15. Kepiga võib mängida ainult palli. Vastasmängija kepi surumine, sidumine, tõstmine, löömine ja jalgade vahel hoidmine on keelatud.
16. Jõuvõtte kasutamine, kinnihoidmine, tõukamine ja takistamine on keelatud.
17. Väljakumängija ei tohi ilma kepita mängida.
18. Maasmängimine on keelatud (s.t., kui mõlemad põlved, käsi või keha puudutavad väljakut).
19. Palliga mängija ei tohi liikuda selg ees vastase suunas.
20. Vabalööki ja/või 2 min. karistust põhjustavad vead on järgmised (vead, mille tahtlikul või korduval tegemisel määratakse karistuslöök väljaku keskpunktist tühja väravasse koos 2 min. karistusega või ilma, on tähistatud *- ga):
- vastasmängija kepi tõstmine või surumine*
- "kõrge" kepiga mängimine*
- hüppamine palli mängides või maasmängimine
- tahtlik käe või peaga mängimine
- tahtlik vastasmängija kepi löömine*
- vastasmängija kinnihoidmine, tõukamine, takistamine ja jõuvõtte kasutamine *
- palli löömine jalaga kaasmängijale
- katkise kepiga mängimine
- ülemäärased mängijad väljakul*
- kepi viskamine*
- vabalöögi ajal on vastasmängija lähemal kui 3 m
- ohtlik mängustiil, samuti tegevus, mida tehakse väravaohtlikus olukorras eesmärgiga värava löömist ära hoida*
Ebasportliku käitumise eest määratakse lisaks 10 min. isiklik karistus, millele lisandub meeskonnale määratud 2 min.karistus.
Mängus peab olema vähemalt üks kohtunik.
Turniiril paremusjärjestuse määramisel arvestatakse eelkõige saavutatud punkte (võit 2, viik 1), siis omavahelistes mängudes saavutatud punkte, omavaheliste mängude väravate vahet, omavahelistes mängudes saavutatud väravaid , üldist väravate vahet, üldist saavutatud väravate arvu, loosi.
Reguleerimata küsimustes järgitakse saalihoki reegleidПравила мини-зального хоккея
Все время игры 2*15 минут (бегущее). Возможно, изменение времени игры. На площадке используется ровная поверхность, открытые места, . В случаях, если мяч уходит за пределы площадки назначается внутреннее вбрасывание. Ворота 105-110х90 см (длина и высота). Можно играть с маленькими воротами(90х60см). Перед воротами полукруг с радиусом 1,5см. Вратаря нет. Все игроки на площадке. Число игроков на площадке желательно 4 игрока у каждой команды. Количество игроков может меняться в зависимости от размеров площадки, (желательно не меньше 3 игроков у каждой команды), Замена игроков не ограничена. Игрок не может касаться зоны ворот ни одной частью тела. Переступание на зону ворот и перепрыгивание разрешено. В поле можно играть клюшкой. Команда, нарушившая правила в зоне ворот назначается свободный бросок, а защищающая команда, нарушившая правила в зоне ворот штрафным броском. Штрафной бросок назначается так же в той ситуации, когда нарушается правила, во время пробивания мяча по воротам. Штрафной бросок выполняется с центральной точки прямо по пустым воротам. Если поле маленькое, то в начале игры определяется место, с которого будет производиться бросок по воротам. Свободный и внутренний бросок можно выполнять сразу по воротам. После забитого мяча, начинает противоположная команда с вбрасывания с центра. Мяч нельзя сразу пробивать по воротам. Командное нарушение 2 минуты. Если игра 2х10 мин, то используется одна минута. Игрок не имеет права поднимать клюшку выше колена. Клюшкой можно играть только касаясь мяч. Игрок противоположной команды не может задерживать клюшкой игрока, препятствовать ему, бить его и просовывать клюшку ему между ног. Применение силы, задержка мяча, толкание запрещено. Игроку на площадке запрещено играть без клюшки. Игроку у которого мяч, нельзя двигаться вперед спиной, в противоположную сторону. Наказание получают за следующие ошибки:
- поднятие клюшки партнёра
- «высокая» игра клюшкой
- прыжки во время игры с мячом
- осознанные игры головой или рукой
- осознанный удар клюшкой партнера
- задерживание партнера, толкание, задерживание и применение силы
- пас ногой мяча партнеру
- игра со сломанной клюшкой
-лишние игроки на площадке
-выкидывание клюшки
-во время свободного удара партнер находится ближе, чем на 3м
-опасный стиль игры
Не спортивное поведение назначается дополнительным личным наказанием в добавлении 10 мин, которые добавляют мужской команде назначенных 2мин наказанием. В игре должен быть как минимум один судья. На турнире в первую очередь считаются полученные очки (победа 2, ничья 1), потом полученные очки в играх между собой. В неурегулированных вопросах зального хоккея придерживаются правил. Партнер не должен сжимать, поднимать и бить клюшкой. Клюшку нельзя поднимать назад выше области таза. Если партнер находится дальше, тогда спереди можно поднять клюшку выше таза. Мячом нельзя играть выше колена. Рукой и головой нельзя трогать мяч . Мячом нельзя играть во время прыжка. Нельзя подавать пас ногой в свою сторону больше одного раза. Отбирание мяча ногой у своего же партнера запрещено. Нельзя отбирать мяч у противоположной команды ногой. Играть нельзя если оба колена, рука или корпус находятся вне площадки. Игрока из противоположной команды нельзя толкать (не считается, если мяч в игре и играют плечом к плечу). Нельзя препятствовать движению партнера (не считается, если своевременно игрок был на месте и в обычной игровой позиции). Не отрегулированные вопросы решаются на основании правил зального хоккея.

Saalihoki minivariandi reeglid

Minivariandi reeglid sobivad tervisespordi tasandil mängides. Saali ja väravate mõõtmed võivad olla tavapärastest väiksemad. Reegleid sobib rakendada ka välistingimustes mängides (õuehoki).
1. Mänguaeg on "jooksvalt" 2 x 15 min. Sobivad ka muud mänguajad.
2. Väljakuks on kogu kasutada olev pind, välja arvatud kohad, kus on ebasobiv või keeruline mängida. Sellisel juhul jätkatakse sisselöögiga. Võib kasutada poordi.
3. Väravamõõdud on 105-110 x 90 cm (laius ja kõrgus). Võib mängida ka miniväravatega (90 x 60 cm).
4. Värava ees on poolkaarekujuline väravaala, mille raadius on 1,5 m.
5. Väravahti ei ole. Kõik mängijad on väljakumängijad. Mängijate arv väljakul on soovitavalt4 mängijat võistkonna kohta. Mängijate arvu väljakul võib sõltuvalt väljaku suurusest muuta (soovitavalt mitte alla 3 mängija võistkonna kohta). Vahetusmängijate arv ei ole piiratud.
6. Mängija ei tohi puudutada väravaala ühegi kehaosaga. Väravaalast üleastumine ja hüppamine on lubatud. Kepiga võib alas mängida.
7. Ründava võistkonna poolt väravaala reeglite rikkumise eest määratakse vabalöök ja kaitsva võistkonna poolt väravaala reeglite rikkumise eest karistuslöök.
8. Karistuslöök määratakse ka siis, kui väravalöömise situatsioonis rikutakse reegleid eesmärgiga väravalöömist takistada.
9. Karistuslöök sooritatakse keskpunktist otse tühja väravasse. Kui väljak on väike, võidakse enne mängu algust kokku leppida mõni teine koht karistuslöögi sooritamiseks.
10. Vabalöögist ja sisselöögist võib pall minna otse väravasse.
11. Värava saavutamise järgselt alustab mängu vastasvõistkond lahtilöögiga keskpunktist. Palli ei või lüüa otse väravasse.
12. Meeskonnakaristusena rakendatakse 2 min. karistust. Kui mänguaeg on 2 x 10 min. või lühem, kasutatakse 1 min. karistust.
13. Reguleerimata küsimustes järgitakse saalihoki reegleid.

Основные нарушения игрока

Нельзя нажимать или давить, поднимать, бить по клюшке игрока противоположной команды. Клюшку нельзя поднимать выше уровня талии. Если игрок противоположной команды далеко, то можно поднимать клюшку на уровень талии.
Нельзя играть мячом и клюшкой выше уровня колен. Головой и рукой нельзя касаться мяча.
Мячом нельзя играть в прыжке. Нельзя прыгать в зоне ворот, создавая опасную ситуацию. Мяча нельзя касаться или подыгрывать больше одного раза. Пас ногой или прием ногой своему игроку запрещено. Мяч нельзя доставать у противника между ног. Играть нельзя, когда оба колена, рука или тело отсутствуют на площадке. Противника нельзя толкать (не считается, когда мяч в игре) играется плечо напротив плеча. Нельзя препятствовать движению противника (не считается, когда находятся одновременно на месте и в обычном игровом положении.
Во время игры протесты запрещены

Комментариев нет:

Отправка комментария