Полезные видеоуроки

13 июн. 2017 г.

VI Kohtla-Järve linna koolide Suveolümpiamängud 2017“ – 01.juuni.2017. a.


SUVEOLÜMPIAMÄNGUDE PROGRAMM:
AVATSEREMOONIA
10.45   Olümpiamängude rongkäik mööda linna tänavaid Ahtme G  staadionile, kus toimub avatseremoonia. Igal võistkonnal peab olema võistkonna (riigi) embleem ja maskott.
11.00   Osalejate sissemarss ( läbitakse staadioniring ja rivistutakse vastavalt skeemile);
11.15   Avasõnad (Ahtme G. direktor,  Eesti Olümpiaakadeemia esindaja, tuntuvad sportlased);
11.25   Olümpialipu sisse toomine - kõlab olümpiahümn, heisatakse lipp;
11.35   Olümpiatule süütamine;
11.40   Olümpiavande andmine ning suveolümpiamängude avatuks kuulutamine;
11.50   Soojendusvõimlemine (5 min). Teevad kaasa võimlejad spordiklubist „Fööniks”;
12.00   Võistluspaikadesse suundumine (8 kohta marsruutlehe alusel).

Saadioni teatejooks kilbiga. Võistkonnas on 18 võistlejat. Distantsi pikkus  ühele jooksjale (u 40 m). Võistlus toimub pendelteatejooksu põhimõttel. Kõikidel jooksjatel on käes kilp ja oda. Teatevahendina antakse üle oda. Võidab võistkond, kes võistlejad läbib distantsi kõige kiiremini.
SPORDIALAD: (8 kohta)
1. PALLI VISKAMINE OLÜMPIARÕNGASTESSE.
Viskejoonest (5 meetri kaugusele) on riputatud olümpiasümbol (viis omavahel põimunud rõngast). Võistlejad viskavad üksteise järel palli läbi rõngaste. Võidab võistkond, kelle punktide summa on suurim.
2. SUUSASLAALOM. Võistkonnas on 18 võistlejat. Moodustatakse  paarid. Paar paneb  jalga isevalmistatud suusad ja liigub nendel kuni tähiseni. Pööre ümber tähise,  liigutakse tagasi oma võistkonna juurde. Paar võtab suusad alt ja annab need edasi järgmisele võistlejapaarile
3. KOMBINEERITUD TEATEJOOKS. Võistkonnas on 18 võistlejat. Iga „riigi“ esimene hüppab üle tõkete kuni märgini, mille kõrval on võimlemispall, ta võtab selle ja hüppab kuni teise märgini ning jätkab sellega jooksmist järgmise võistlejani. Tegevust jätkatakse, kuni viimane võistleja on lõpetanud. Võidab kõige kiirem “riik”.
4. TÕUKERATAS. Võistkonnas on 18 võistlejat. Võistleja paneb pähe kiivri, kinnitab rihmad  ja seejärel alustab distantsi läbimist. Tähise juures pöördub tagasi oma võistkonna juurde. Arvestatakse võistkonna pooltkulutatud aega  distantsi läbimiseks. Võistkond, kelle aeg on kõige väiksem, on parim. Võistkond võib teha kaks katset.
5. KUUMADE KIVIDE TOOMINE. Võistkonna osalejad peavad 10 meetri kaugusele ühelt paigalt teisele puust laudade abil „kuumad kivid“ ülekandma. Loetakse üle kantud kivide arvu viie minuti jooksul.
6. HOBUSERAUA VISKAMINE. Osalejad seisavad järjekorras viie meetri kaugusel sihtmärkide vastas viskejoonel. Iga osaleja viskab kaks hobuserauda. Arvestusse läheb saadud punktide summa.
7. VÕISTKONDLIK PAIGALTKAUGUSHÜPE. Hüppetehnika on vabal valikul vastavalt hüppaja oskustele, äratõuge kahelt jalalt. Esimene võistleja alustab hüppepakult, iga järgnev alustab hüppamist eelmise hüppaja maandumisel jäetud jäljest (reeglina kanna jälg). Võidab võistkond, kes 18 hüppe tulemusena on jõudnud hüppepakust kõige kaugemale.
8. MÖLKKY. Kui mängijal õnnestub pikali kukutada vaid üks kurikas, saab ta sellele märgitud punktid. Kui kukub rohkem kui üks, saab ta ika pikali läinud kurika eest ühe punkti. Peale viskamist kukkunud kurnid tõstetakse üles täpselt kukkumis kohas.
Kui kukub üks kurn, siis on viske punkti summa = kurni number.
Kui kukub rohkem kurne, siis viskepunkti summa = kukkunud kurnide arv

LÕPUTSEREMOONIA

13.30   Korraldajate tänusõnad.

13.35   Autasutamine.

14.10   Ahtme Gümnaasiumi direktori lõpusõnad ja külastajate tagasiside.

14.15   Lipu langetamine, olümpiatule kustumine  ja suveolümpiamängude lõppenuks kuulutamine.

14.20   Lõpumuusika.

 

Комментариев нет:

Отправка комментария