Полезные видеоуроки

10 окт. 2011 г.

EOA ja Eesti Spordimuuseum ühisüritus

Eesti Olümpiaakadeemia ootab teie aktiivseid õpilasi nii eesti kui vene õppekeelega koolidest EOA ja Eesti Spordimuuseumi ühisüritusele "Kas usust piisab? Aus mäng Eesti spordis.”

Ühisüritus on mõeldud aktiivsetele ja spordihuvilistele noortele vanuses 16-19 aastat ning see toimub 17. oktoobril Tartus TÜ Kehakultuurimajas (Jakobi 5) ja Eesti Spordimuuseumis (Rüütli 15). Ürituse käigus on õpilastel võimalik kuulata Jorgen Matsi ausa mängu teemalist ettekannet ja osaleda rühmatöös, mille käigus saadud õpilaste nägemuse, hinnangute, mõtete, ettepanekute ja emotsioonide baasil koostatakse kakskeelne näitus „ Kas usust piisab? Aus mäng Eesti spordis.” Lisaks saavad õpilased osaleda vabavõitluse näidistreeningul ja tutvuda Eesti Spordimuuseumiga.

Üritus on õpilastele tasuta.

Projekti toetavad Haridus- ja Teadusministeerium ning Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed.

ürituse päevakava: http://www.olympiaharidus.eu

Комментариев нет:

Отправка комментария