Полезные видеоуроки

7 мар. 2011 г.

Noore sportlase preemia


Algab kandidaatide esitamine noore sportlase preemiale
SA VabariigiPresidendi Kultuurirahastu abikaasa allfond kuulutab välja noore sportlasepreemia kevadise taotlusvooru. Preemia suurus ühe saaja kohta on kuni 3195 eurot (50 000 krooni,ülekande tegemisel arvestatakse täpset vahetuskurssi).
Preemia on mõeldud kuni 21-aastasele väga headeõpitulemustega õppivale noorele treening- ning võistluskulude katteks.
Taotluste esitamise tähtaeg on 30. märts 2011 (k.a postitempel).
Kandideerimiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koosisikuandmete ja lühikese elulookirjeldusega, põhjendada toetuse vajalikkust(asjassepuutuv programm või sportlastee kirjeldus, soovitavalt täpne eelarve),esitada noorsportlase õpitulemused (koopia tunnistusest, õpperaamatust vms),esitada kooli soovituskiri ja iseloomustus ning esitada treeneri, juhendaja,spordiklubi või -alaliidu soovitus.
Kandidaate saavad esitada noorsportlaste treenerid,juhendajad, koolid, spordiklubid, spordialaliidud ja Vabariigi Presidendiabikaasa allfondi nõukoja liikmed. Allfondi nõukoja on õiguspreemiakandidaatide kohta küsida lisateavet ja külastada taotleja kooli,spordiklubi, alaliitu vms institutsiooni.
Preemia saajad avalikustatakse presidendi kodulehel japreemia annab üle Evelin Ilves. Preemiat toetab Nordea Pank.
Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saataVabariigi Presidendi abikaasa allfondile Vabariigi Presidendi Kantseleiaadressil (A. Weizenbergi 39, Tallinn 15050).
Lisainfo www.president.ee

Комментариев нет:

Отправка комментария