Полезные видеоуроки

19 окт. 2010 г.

Sportmängud: Frisbee

Ajalugu
Ultimate leiutati aastal 1967 USA-s laste poolt koolis parkimisplatsil ja nime sai ta selle järgi, et see oli
nende meelest eriliselt hea mäng, aga läks siiskit natuke aega enne kui ta ka populaarseks sai.
Tänapäeval mängib USA-s 4.9 miljonit inimest 2008 aasta andmete järgi.
Eestisse jõudis mäng 1997 aastal.
Mäng

Kokkuvõte mängukäigust koos reeglitega.
Mängu Ultimate, tuntud ka kui Ultimate Frisbee, mängitakse väljas 37 meetri laiuse ja 100 meetri
pikkusel platsil. Pikkus on jagatud 64 meetriseks mängutsooniks, mida ääristavad 18 meetrised
tsoonid kummaski otsas. Sees on väljak nii suur kui saal seda võimaldab, aga pikkuselt võimalikult
lähedale 40 meetrile ja laiuselt 20 meetrit lai. Mängu mängitakse väljas seitse-seitsme vastu ja sees
viis-viie vastu.
Mäng algab kui kaitsev meeskond rivistub oma lõputsooni esimese joone taha ja ründav meeskond
omakorda teises lõputsoonis. Kaitsva meeskonna mängija, kellel on ketas/lendavtaldrik tõstab käe,
et anda märku valmisolekust alustada mängimist. Teine võistkond vastab oma valmis olekust
käetõstega. Seejärel kaitsev meeskond viskab ketta teisele võistkonnale (pull)
Hetkel kui mängija püüab ketta, peab ta peatuma ja fikseerima oma tugijala kuniks ta on sooritanud
viske (käest kätte ei tohi ketast edasi anda). Mängijal on aega 10 sekundit (sees, saalis mängides 8),
et sööta ketast. Kaitsemängija, hüüdes (stalling/ alustan) hakkab selge häälega lugema sekundeid.
Selleks, peab kaitsemängija seisma vähemalt 3 meetri raadiuses kettast. Kui 10 sekundit saab läbi
ilma, et ründemängija oleks sooritanud viske, või ketas kukub viskamise-püüdmise käigus maha, või
kui sööt lüüakse vahelt, kui ketas puutub midagi väljaspool piirjooni, kõikidel nendel juhtudel saab
kaitsemeeskond ketta ja alustab omakorda rünnakut. Kui ketas lendab piiridest välja, siis mängu taas
alustamiseks tuleb tugijalg asetada piiride sisse lähimas kohas autiminemise kohast.
Kui mängija takistab vastas mängijat füüsiliselt, võib hüüda „viga“. Kui viga põhjustas ketta kaotuse,
siis läheb ketas tagasi ründavale võiskonnale. Kuna Ultimate on mäng ilma kohtuniketa, peavad
mängijad ise otsustama, kas viga toimus või mitte, sellest tulenevalt antakse vea sooritanud
mängijale võimalus, kas vaidlustada või nõustuda veaga. Kui ühist lahendust mõistliku aja möödudes
ei leita, läheb (mäng) situatsioon/mänguolukord kordamisele ehk üks sööt tagasi. Mäng on kuni
punkti vormistamiseni pidev ja ilma pausideta. Välja arvatud vea ja vigastus olukorrad. Vahetusi saab
teha peale igat punkti ja ka vigastuste käigus.
Punkte saadakse, kui meeskond suudab edukalt sööta ketta oma mängijale, kes asub vastavas (vastas
tsoon sellest kuhu punkti alguses ennast üles rivistati) otsa-tsoonis. Peale punkti vahetavad
meeskonnad pooled ja punkti teinud võistkond alustab taaskord mängu lahtiviskega. Kõige
levinumad mängitavad mänguvormingud on sees 25 minutini või 11 punktini ja 1 minutiline
mõtlemispaus. Väljas 100 minutit ja 17 punkti 2 minutilise pausiga.


Väljak - ristkülikukujuline väljak, mille mõlemas otsas on värava-ala.
Väljaku mõõtmed on 64m x 37m, värava-ala 18m.
Mängu alustamine - iga punkti alustamine algab sellest, et mõlemad võistkonnad rivistuvad end
väravajoonele vastastikuliselt. Kaitses olev võistkond viskab frisbee taldriku ründavale võistkonnale.
Väljas mängides on võistkonnas 7 liiget.
Skoor -- iga kord kui ründav võistkond söödab kaitse värava-alasse ning ründav mängija saab taldriku
korrektselt kätte, on võistkond saanud punkti. Mängu jätkatakse pärast igat punkti.
Frisbee taldriku liikumine -- frisbee taldrikut võib sööta igas suunas, üle või mööda takistusest oma
kaasmängijani. Mängija ei tohi frisbee taldrikuga jooksta. Frisbee söötmiseks on aega 10 sekundit.
Kaitsja peab lugema sekundeid selgelt ja arusaadavalt. Kui viset pole sooritatud 10 sekundi jooksul,
läheb frisbee taldriku viskamise õigus vastas võistkonnale.
Positsioonide vahetus -- kui sööt ei jõua oma mängijani (kas on olnud vaheltlõige, piiridest väljas,
blokk), siis koheselt kaitse muutub ründavaks pooleks.
Vahetused -- mängijaid võib vahetada pärast igat punkti ja vigastuse korral.
Non-contact -- füüsilist kontakti mängijate vahel pole lubatud.
Viga -- iga kontakt ja togimine on viga. Kui rünnaku ajal tehti viga ja vise nurjus, sooritatakse vise
uuesti.
Kohtunikud - mängus kohtunikke ei ole. Mängijad vastutavad ise selle eest, kas vastasmängija eksis
või ei. Kõik probleemid lähendatakse mängijate vahel.
Spirit of the Game - frisbee ultimate propageerib ausat mängu ja sportlikkust. Vastase austamine
antud kohal on peamine ning ühiselt tuntakse mängust rõõmu.
Erinevate frisbee mängude kirjeldused
ultimate - mängitakse kahe võistkonna vahel. Seda harrastame meie.
disc golf - reeglid sarnanevad tavalisele golfile. Eestis tegeleb sellega väike
seltskond
guts - võistkonna mäng. Kaks 5-liikmelist võiskonda seisavad teineteisest 15m
kaugusel. Nad loobivad vastase suunas taldrikut, kes peavad taldriku ühe käega
kinni püüdma
accuracy - täpsus visked, kus mängija peab viskama taldriku väravasse
erinavtel kaugustel ja nurga all
discathon - tuleb loopida taldrikut joostes 1km taksitustala võimalikult kiiresti
distanc - tuleb loopida taldrikut võimalikult kaugele. Hetke rekord on 250m
double disc court - mängitakse kahe taldrikuga. Kaks mängijat ründavad
vastase ala samas kaitstes oma ala
freestyle - erinevate ostkuste demostreerimine taldrikuga
self-caught flight - mängija loobib taltriku võimalikult kaugele ja püüab selle
ise kinni
Eestis mängitakse neist kahte esimest.

Комментариев нет:

Отправка комментария